Úvodní strana Aktuality Prázdninová družina 2018

Prázdninová družina 2018

Družina o prázdninách

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že opět po letech v době prázdnin otevíráme školní družinu pro 5 - 15 dětí naši základní školy (1. - 5. ročník).

Rozhodli jsme se o využití dvou termínů, kdy již naše školní jídelna připravuje školní obědy a žáci je mají možnost čerpat za snížené stravné. Stejně tak nám již ŠJ dle zájmu připraví i zdravé svačinky.

Program prázdninové školní družiny bude jistou formu příměstského tábora.

Dozor:

Zodpovědnost za dětmi převezmou učitelé, vychovatelé, případně pedagogičtí asistenti školy. Vždy v každý termínu, budou děti pod dohledem dvou pedagogických zaměstnanců školy.

V případě vážného porušení vnitřního řádu ŠD, bude žák z Prázdninové družiny vyloučen.

Cena:

Poplatek za prázdninovou školní družinu činí 1000 Kč/5 dnů.

Protože si myslíme, že bude o družinu větší zájem, než dokážeme uspokojit, rozhodli jsme se vybrat od rodičů (zákonných zástupců) přihlášených žáků zálohu v plné výši do 31. 5. 2018. Pokud dítě do družiny nenastoupí z jiných než vážných zdravotních důvodů, záloha propadá. Stejně tak nebude poplatek vrácen za zkrácený počet absolvovaných dní prázdninové družiny. Zvolili jsme opatření, které eliminuje pouze přihlášení žáků bez nástupu do Prázdninové družiny.

Strava:

Obědy si rodiče objednají a uhradí přes objednávkový systém naši školní jídelny stejně tak, jako by si objednávali běžný oběd.

Svačinu si rodiče v případě zájmu objednají a uhradí též přes objednávkový systém naši školní jídelny stejně tak, jako by si objednávali svačinu ve školním roce.

Odpolední svačinu  a vše ostatní týkající se stravy dětem, si zajistí sám rodič. Škola je nebude zajišťovat.

Pitný režim bude po celou dobu ať ve škole nebo mimo školu zajištěn školou.

Termíny:

  1. I. termín 13. 8. - 17. 8. 2018, od 8:00 - 16:00 hodin

  2. II. termín 20. 8. - 24. 8. 2018, od 8:00 - 16:00 hodin

Program bude přizpůsoben počasí

  • Mokrá varianta

  • Suchá varianta


Vyplněný zápisový lístek odevzdat do  31. 5. 2018 do kanceláře školy nebo zaslat podepsaný a oskenovaný (popř. podepsanou el. podpisem) na emailovou adresu: skola@zsbcuo.cz.


Zápisový lístek ke stažení.doc

Zápisový lístek ke stažení.pdf


Platba bezhotovostně na účet: 5037611/0100

v.s.: rodné číslo bez lomítka z důvodu identifikace platby

specifický symbol: 600

Zpráva pro příjemce: Prázdninová družina + jméno a příjmení    

<< Novinky v knihovně

Plavecké štafety 2018 >>

Rychlé odkazy