Úvodní strana Pro rodiče a žáky Žákovský parlament

Žákovský parlament

Dětský školní parlament 

O parlamentu

Pomocí dětského školního parlamentu mohou žáci (prostředníctvím zástupců, které si zvolili) přednášet řediteli (vedení školy) návrhy a nápady na zlepšení školy, stížnosti, nebo se mohou zapojit do jejího vylepšování.

Parlament byl na naší škole založen ve školním roce 2004/2005 (funguje jíž deset let). Od té doby se mu podařilo prosadit spoustu věcí. Například jako škola pořádáme různé sbírky (viz níže), nebo byl otevřen školní kiosek, kam můžeme chodit o přestávkách nakupovat. Při vzniku parlamentu také vznikl nový školní řád, na jehož tvorbě se podíleli právě členové parlamentu.


 

Školní rok 2016/2017 

V tomto školním roce jsme přispěli 2500 Kč do Fondu SIDUS8900 Kč jsme předali Záchranné stanici Pasíčka. Zde žáci devátých tříd adoptovali veverku, psíka mývalovitého a dvě veverky.

P O M Á H Á M E

      Žáci naší školy přispívají na Fond Sidus a záchranu volně žijících živočichů Pasíčka.

Záchranná stanice Pasíčka

     Tento příspěvek je určen na veterinární péči, potravu, údržbu voliér,….nemocných zvířat. Od roku 2007 jsme přispěli 74 500 Kč

Fond Sidus

    Tyto prostředky jsou určeny k nákupu vybavení zdravotnických zařízení, které slouží ke zlepšení života dětí s onkologickým onemocněním a dětí v předtransplantační  a potransplantační léčbě. Od roku 2007 jsme přispěli 23600 Kč

Rychlé odkazy