Úvodní strana Aktuality Aktuální informace o provozu školy od 1. 9. 2020

Aktuální informace o provozu školy od 1. 9. 2020

Informace pro rodiče a žáky

Vzhledem k nařízení a epidemiologické situaci nebude do odvolání nutné nošení roušek. Ani ve třídě, ani mimo třídu ani ve školní jídelně. 

Nařízení bude dle potřeby aktualizováno.

Po příchodu do školy je každý žák povinen umýt si ruce.

Pro dezinfekci rukou je u vchodu do školy umístěn stojan s dezinfekcí, dezinfekce je umístěna také na toaletách. Toalety jsou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky.

Pokud bude žák nemocen (rýma, kašel, zvýšená teplota), zůstává v domácím ošetřování a nemoc konzultuje prostřednictvím rodičů telefonicky s dětským lékařem.

Pokud se jen žák necítí dobře, jeví pouze minimální příznaky nachlazení, může se zúčastnit vyučování, ale bude stále využívat roušku.

Pokud se během vyučování u žáka projeví příznaky onemocnění, je povinen tuto skutečnost oznámit vyučujícímu. Žák bude umístěn do izolace a rodiče si ho bezodkladně  vyzvednou.

Rodiče jsou povinni zajistit vyzvednutí  žáka co nejdříve.

Vyučování bude zatím probíhat standardně, další postup budeme aktualizovat dle nařízení MŠMT a hygienické stanice.

Během vyučováni bude probíhat pravidelné větrání.

Žáci jsou povinni před vyučováním a po vyučování omezit shlukování před školou a během vyučování omezit pohyb na chodbách na minimum.

Aktivity školy, u kterých dochází ke koncentraci více tříd, budeme posuzovat individuálně s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Obdobně budeme postupovat u výletů a exkurzí.

Cizí osoby, včetně rodičů, mohou vstoupit do školy pouze po domluvě se zaměstnancem školy, a to pouze s rouškou.

Forma třídních schůzek bude stanovena dle aktuální situace.


Při stravování ve ŠJ budou pro všechny žáky, zaměstnance a cizí strávníky platit zvýšená hygienická opatření. ak v jídelně tak na toaletách bude k dispozici výdej dezinfekce na ruce. Příbory, sklenice na pití a misky s přílohami (saláty, dezerty apod.) budou vydávány u vydávacího okénka zaměstnanci ŠJ. Salátový bar bude uzavřen. U výdeje nápoje bude moci být vždy jen jeden žák.


<< Zahájení školního roku 2020/2021

Hurá do školy >>

Rychlé odkazy