Úvodní strana Výuka Dě - Dějepis

Dě - Dějepis

Kontrola Vaší domácí přípravy

Milí žáci,

v neděli se naplní první blok, na který Vám byla zadána domácí práce z Dějepisu. Stáhněte si níže přiložený dokument ve Wordu, vyplňte prosím a odešlete mi ho na mail do neděle 22. března 2020. Jedná se o ověření Vaší domácí práce z Dějepisu.


Zdraví 

Martin L.

Dokument zde


Mimořádné opatření ve výuce Dějepisu pro období 23. 3. - 5. 4. 2020.

Dle nařízení vlády ČR je zapovězena přímá účast dětí ve školských zařízení, výuka však má pokračovat online formou.

Níže jsou umístěny materiály, na základě kterých vyplníte příslušná cvičení v pracovních sešitech. Pokyny vždy naleznete pod hlavičkou jednotlivých tříd. Při vypracovávání jednotlivých úkolů používejte i jiné, ověřené zdroje (elektronické, encyklopedie atd.)

6. B, C

 

Časový rozsah:  23. 3. 2020 – 5. 4. 2020

Téma: Řecko - perské války

Nasdílená prezentace v pdf souboru, stahujte zde

Pracovní sešit vyplňte na stránkách 48 - 50, s pomocí přiložené prezentace, respektive jiných ověřených zdrojů (elektronické, encyklopedie atd.).

 

 

7. A, B, C


Časový rozsah: 23. 3. 2020 – 5. 4. 2020

Téma: Století přemyslovských králů

Nasdílené materiály v pdf souboru, stahujte zde

Pracovní sešit str. 59 – 65. Naskenované kapitoly z učebního materiálu využijte k doplnění údajů ve vašem pracovním sešitě (str. 59 - 65). U některých úkolů využijte další ověřené a dostupné zdroje (elektronické, encyklopedie). Učiňte si nástřel cvičení 7, co naleznete na internetu, případnou návštěvu místního muzea, archivu apod. však ponechte na příhodnější dobu :)

Jedná se o rozsáhlý materiál, který vypracovávejte průběžně, časová dotace je dostatečná, rozhodně nenechávejte vše na poslední chvíli, ale dobře si jednotlivé kapitoly rozložte v čase.

 

8. A, B


Časový rozsah: 23. 3. 2020 – 5. 4. 2020

Téma: Vznik Spojených států amerických

Nasdílená prezentace – stahujte zde

Pracovní sešit str. 20. Na základě přiložené prezentace vyplňte příslušnou kapitolu v pracovním sešitě (str. 20). Nezapomeňte na otázky a úkoly k opakování do klasického sešitu. Použijte i další ověřené a dostupné zdroje.

.

9. A, B, C


Časový rozsah: 22. 3. 2020 – 5. 4. 2020

Téma: Hlavní mezinárodně-politické události v kontextu studené války

Nasdílené materiály v pdf souboru, stahujte zde

Pracovní sešit str. 33 -34. Na základě přiložené prezentace vypracujte příslušné úkoly v pracovním sešitě (str. 33 - 34), včetně otázek a úkolů k opakování. Zamyslete se i nad nastíněnými otázkami. Nebojte se využívat i další ověřené a dostupné zdroje.

Mimořádné opatření ve výuce Dějepisu pro období 11. 3. - 22. 3. 2020.

6. B, C

 

Časový rozsah:  11. 3. 2020 – 22. 3. 2020

Téma: Dva příklady fungování městských států

Nasdílená prezentace v pdf souboru, stahujte zde

Pracovní sešit str. 44 – 47.

 

 

7. A, B, C


Časový rozsah: 11. 3. – 22. 3. 2020

Téma: Kyjevská a Moskevská Rus

Nasdílené materiály v pdf souboru, stahujte zde

Pracovní sešit str. 56 – 58.

 

8. A, B


Časový rozsah: 11. 3. – 22. 3. 2020

Téma: Vláda Marie, Reformy Josefa II.

Nasdílená prezentace – nutné využít i další zdroje!!, stahujte zde

Pracovní sešit str. 18, 19 + odpovědět na otázky a úkoly k opakování

 

9. A, B, C


Časový rozsah: 11. 3. – 22. 3. 2020

Téma: Mezinárodně-politické změny ve světě po druhé světové válce , Poválečné uspořádání Československa

Nasdílené materiály v pdf souboru, stahujte zde

Pracovní sešit str. 32 -33 (všechna cvičení, včetně otázek a úkolů k opakování)

.

.

Vítejte na stránkách Dějepisu

Vyučovací předmět na 2. stupni ZŠ, dotace: dvě hodiny týdně

Vyučující:

Mgr. Martin Lamplot, mail: lamplot.martin@zsbcuo.cz

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Historie se zaměřením na vzdělávání (ak. titul Bc.)

Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství Historie pro SŠ (ak. titul Mgr.)

.

Konzultační hodiny v 2. pololetí:

Poslední úterý v měsíci, vždy po mailové dohodě od 15.00 do 16.00 hodin

.

Klasifikace za 1. pololetí uzavřena ke dni 21. 1. 2020.

Rozsah písemného opakování na 2. pololetí

6. ročníky = Předřecké kultury, Archaické období, prezentace ve školní poště, pracovní sešit str. 39 - 43. 6. B - pondělí 16. března 2020, 6. C - středa 11. března 2020

7. ročníky = Polsko, Uhersko, prezentace ve školní poště, pracovní sešit str. 46 - 51. 7. B - středa 11. března 2020, 7. C - středa 11. března 2020.

8. ročníky = prozatím neurčeno 

9. ročníky = Druhá světová válka, PS str. 25 - 30 (prezentace na mailu + otázky v sešitě), 9. B - pondělí 9. března 2020, 9. C - úterý 10. března 2020, 9. A - středa 11. března 2020.

Aktuality

Školní kolo v dějepisné olympiádě 2015

Dne 12.11.2015 se konalo školní kolo v Dějepisné olympiádě.

Rychlé odkazy