EKO - BR(K) - TOUR

EKO - BR(K) - TOUR = ekologicko-branně-sportovní kurz pořádaný pro 9. ročníky na naší škole. První ročník se uskutečnil v roce 2002 – tehdy u zrodu stály učitelky Alena Jirásková, Jana Smolová a Eva Kaššová. Kurz se koná vždy poslední týden v květnu v obci Zderaz, v příjemném prostředí hotelu Renospond.

Žáci po celý týden pracují a soutěží ve skupinách. Absolvují dva výlety - do Pivnické rokle a do Toulovcových maštalí, dva závody - orientační a azimutový, mnoho drobných her (např. Kimovka s přírodninami, "bežecká" hra na potravní řetězce, gorodky, kris-kros, veverčí ocásky aj.), vyluští desatero šifer a splní úkoly v nich zadané.

Večerní program je věnovaný sportovním hrám (přehazovaná, pétanque, stolní tenis, softbal,...)

Všichni se účastní vycházky s programem na záchranné stanici pro živočichy "Pasíčka", kde za celou školu od roku 2006 adoptují na celý rok stravu pro dvě či tři zvířátka (peníze vybírá Školní parlament). Žáci si také prohlédnou Zderazské světničky.

Během pěti dnů si každá skupina připraví krátké divadlo na zadané téma - ke konci týdne je pak zahrají před ostatními spolužáky a učiteli.

Z finanční podpory rodičů organizátoři akce na závěr žáky odmění jejich úsilí, vytrvalost a schopnosti drobnými cenami.


Níže si můžete prohlédnout fotogalerie jednotlivých ročníků, případně zjistit informace o ročníku aktuálním.

2002 >

2005 >

2006 >

2007 >

2008 >

2009 >

2010 >

2011 >

2012 >

2013  >

2014  >

2015  >

2016 >

2017 >

2018 >

2019 >

2020 > 2021 > 2022 > 2023 >
Rychlé odkazy