Úvodní strana O škole Granty, projekty Evropský fond - IROP - MAS

Evropský fond - IROP - MAS

V rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Integrovaného regionálního operační programu získala s podporou MAS Orlicko v roce 2018 naše základní škola finanční prostředky ve výši 789.975 Kč. 
Finanční podpora je určena k zajištění kvalitního polytechnického vzdělávání na Základní škole v Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. 
Konkrétně se jedná o vytvoření zázemí nové cvičné žákovské kuchyně, kde bude probíhat příprava pokrmů v rámci ŠVP Člověk a svět práce a dále Polytechnické herny s programovatelnými stavebnicemi doplněnými o notebooky, na kterých bude následné programování stavebnic probíhat. Polytechnická herna bude využívána v rámci předmětu Design a konstruování patřícího dle SVP - Člověk a svět práce.

Rychlé odkazy