Úvodní strana Aktuality Hygienické opatření v 5. C

Hygienické opatření v 5. C

Hygienické opatření od 2. 9. 2020 ve třídě 5.C

Ve středu 1. 10. 2020 odpoledne byla škola vyrozuměna Krajskou hygienickou stanicí (KHS) o pozitivně testovaném žákovi na Covid-19 ve třídě 5.C. KHS nařídila karanténu všem žákům této třídy a pedagogovi, který přišel do přímého kontaktu s tímto dítětem.


Sdělení rodičům dětí v karanténě pro kontakt s osobou COVID-pozitivní na ZŠ Bří Čapků, Ústí nad Orlicí:

Vaše dítě bylo ve škole v kontaktu se spolužákem, kterému vyšel pozitivní test na covid 19.

K řešení vzniklé situace nabízíme následující řešení.

Od 25.9. 2020 platí nové Mimořádné opatření, které stanovuje nová pravidla, dle kterých je možné postupovat u karanténovaných následovně:

  1. Karanténa bude trvat 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovaným, odběr na vyšetření bude proveden nejpozději 10. den karantény a v negativním případě a bez klinických příznaků onemocnění, které by mohly svědčit pro COVID, karanténa se ukončí

  2. Karanténa bude trvat 14 dnů za předpokladu, že karanténovaný se nenechá testovat z jakýchkoli důvodů (včetně těch, že se nepodaří odběr zajistit např. pro nedostatečnou kapacitu odběrových míst) a bude bez příznaků, karanténa se ukončí.

Pokud se v průběhu karantény u osoby objeví příznaky, na test musí!

Vyjde-li test negativní (a dítě bude bez příznaků onemocnění), dokončí v termínu stanoveném do 4.10.2020 (včetně) karanténu.

Navrhuji u Vašich dětí prodloužit karanténu na 14 dnů a to bez odběru, samozřejmě pokud bude dítě bez příznaků onemocnění. Znamená to, že by děti mohly do školy

ve čtvrtek 9.10.2020.

Pokud některý z rodičů zvolí první možnost, je nutné zajistit u praktického lékaře pro děti a dorost žádanku, kterou si z centrálního úložiště stáhne kterékoli odběrové

pracoviště v rámci ČR. Na odběr je nutné provést elektronickou registraci.

Odběry provádí odběrová centra, nejblíže v nemocnicích (Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Pardubice).


Protiepidemické oddělení

MUDr. Marta Pavlová

KHS Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí

1.10.2020.


V období karantény třídy 5.C bude probíhat distanční výuka přes Bakaláře, školní e-mail a Učebnu Google.

Všem žákům v karanténě byl hromadně odhlášen oběd ve školní jídelně do čtvrtka 8. 10. včetně. Kdo se bude na základě negativních testů a průběhu bez příznaků moci vrátit do školy dříve, musí si stravu opět přes kancelář ŠJ přihlásit.

Důrazně upozorňujeme žáky a rodiče, že v karanténě není možné odebírat ani vyzvedávat oběd ve ŠJ.

Na závěr ještě upřesňujeme, že 9. 10. 2020 není čtvrtek (jak uvádí ve svém vyjádření KHS), ale jedná se o pátek.


<< DZŽS 2020

Nařízení KHS >>

Rychlé odkazy