Třída 1. A – Začít spolu

Třídní učitel: Mgr. Šedová Zuzana
Hlavní učebna: Přízemí – prostory dílen                             
Školní rok: 2018/2019

ROZVRH HODIN


Inovativní třída se vzdělávacím programem ZAČÍT SPOLU.

Co nabízíme?

  • respektující (partnerský) přístup
  • Hejného matematiku
  • angličtinu už od první třídy
  • slovní hodnocení / sebehodnocení
  • malý počet dětí ve třídě – individuální přístup
  • důraz na spolupráci s rodinou
  • do budoucna věkově smíšený kolektiv

Třída vznikla jako inciativa ústeckého spolku Škola pro mě, z. s. za velké podpory naší školy.

                                 

Rychlé odkazy