Třída 3. C

Třídní učitel: Mgr. Iveta Borovcová
Hlavní učebna: Pavilon 1. stupně - 2. podlaží - 1. třída vpravo                          
Školní rok: 2021/2022


Tak to jsme my, děti z 1.C . 
Je nás 21 a sešli jsme se dobrá parta 12 kluků a 9 holek.
Ve škole se učíme dodržovat nová pravidla, vzájemně si pomáháme a už čteme první písmena.
Nesedíme jen v lavicích, ale už jsme si užili první společnou snídani a výlet do lesa k Poustevníkovi.
Přejeme si, ať se nám daří celý rok.

Fotogalerie třídy

Třída 2. C - 2020/2021  Poznáváme smysly všemi smysly
 Statek U Kubů
 Návštěva Kozí farmy
 Otužování a práce ve třídě
 Abeceda peněz
 Pololetní vysvědčení
 Adventní čas
 Mikulášská nadílka v lese
 Společná snídaně a tvoření
 Třídění odpadu
 Návštěva muzea
 Atletický čtyřboj
Třída 1. C - 2019/2020   Výlet na zříceninu hradu
 Výlet na Mandl
 První vysvědčení
 Krmení zvířátek
 Předávání slabikářů a dýňování
 Tvoření s rodiči
 Zeleninový a ovocný raut
 První podzimní den
 První fotky                                     
 U nás ve třídě
 Po námaze zasloužený odpočinek
 Atletický čtyřboj

Rychlé odkazy