Úvodní strana Výuka Inf - Informatika

Informatika

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti a zároveň k využívání většího počtu dat a informací než dosud.

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie doplňují standardní učební texty a pomůcky a umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.

Informatika je povinný předmět s dotací 1 hodina týdně v 5., 6., 7. a v 9. ročníku (z praktických důvodů je spojován do dvouhodinových bloků 1x za 14 dní).

Rychlé odkazy