Úvodní strana Aktuality Informace pro deváťáky a jejich rodiče

Informace pro deváťáky a jejich rodiče

Zápisové lístky

Zápisový lístek se odevzdává až po přijetí na střední školu a učiliště - to znamená, až ředitel  střední školy nebo učiliště zveřejní na veřejně dostupném místě ve škole, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup, seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem přiděleným uchazeči.
Před odevzdáním  je potřeba vyplnit v ZL v části 1. :
  • název školy
  • kód a název oboru
  • datum a podpis zák. zástupce a uchazeče
 Na stránkách MŠMT lze takévyhledat nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru.
V případě dotazů pište na email kindlova.jana@zsbcuo.cz, nebo volejte na tel. 734798204


Jana Kindlová, výchovný poradce

<< Formativní hodnocení

Informace pro žáky 1. tříd ve školním roce 2020/2021 >>

Rychlé odkazy