Třída 9. B

Třídní učitel Mgr. Martin Tomik
Hlavní učebna: Pavilon 2. stupně - učebna fyziky 
Školní rok: 2018/2019 

 ROZVRH HODIN


Ve třídě VII. B  je nás 29 žáků. 11 dívek a 18 chlapců. Jsme docela dobrý kolektiv, který drží spolu. Snažíme si navzájem ve třídě pomáhat, zvláště některým dětem, které to potřebují. Určitě je na nás spolehnutí. Máme mezi sebou několik dobrých sportovců, hlavně fotbalistů a také jednoho basket-balistu. Také některá děvčata se věnují sportu. Naše sportovní předpoklady se prokázaly hlavně naturnajích ve vybíjené mezi ústeckými školami. Dost spolužáků se také věnuje uměleckým činnostemv místní ZUŠ. Hrají na různé hudební nástroje , malují, tančí.

Prospěchově jsme asi tak průměrní, nikdo z nás nepropadá, dva spolužáci v září odejdou studovat na gymnázium. Naši třídu zřejmě doplní po prázdninách noví spolužáci z některé z vesnických škol.                            

Fotogalerie třídy

 Třída 9. B - 2018/2019     Účtenkománie
 Třída 8. B - 2017/2018  CVoK
 Třída 7. B - 2016/2017  Jarní tvoření
 Třída 6. B - 2015/2016  Sochařská dílna
 Výlet
 Třída 5.B - 2013/2014  Výlet 5.A a 5.B

Fotografie třídy

Rychlé odkazy