Úvodní strana Aktuality Archiv aktualit 2019/2020 Organizace posledního dne školního roku 2019/20

Organizace posledního dne školního roku 2019/20

Organizace posledního dne školního roku 2019/20 (úterý 30. června 2020) spolu s informací o způsobu hodnocení žáků v uplynulém pololetí 

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci školy,

oznamujeme Vám, jak bude probíhat organizace posledního dne školního roku (rozdání vysvědčení) spolu se způsobem hodnocení žáka za II. pololetí školního roku 2019/20.

 • Hodnocení žáků ve II. pololetí školního roku 2019/20 bude u všech žáků z důvodu epidemie Covid-19 slovní (formativní).

 • Hodnocení proběhne pouze za Hlavní a Doplňkové předměty:

  • 1. stupeň = Čj, Ma, Aj, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda

  • 2. stupeň = Čj, Ma, Aj, Dějepis, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis

 • Ve zbývajících předmětech (Chování, výchovy, Informatika, Další cizí jazyk, nepovinné předměty) nebudou žáci za II. pololetí hodnoceni vůbec a na vysvědčení budou tyto rubriky ve II. pololetí proškrtnuty.

 • Všichni žáci školy budou mít na vysvědčení ve II. pololetí uveden celkový prospěch Prospěl nebo Prospěla (podle vyjádření MŠMT nebude nikdy v budoucnu prospěch z II. pololetí šk. roku 2019/2020 zohledňován při následném vzdělávání).

 • Na základě uvolněných opatření je možné rozdat jednotlivým třídám vysvědčení bez omezení počtu žáků ve třídě. Žákům bude rozdáno vysvědčení 30. 6. 2020 společně s celým kolektivem třídy, a to na místě a v čase, které a který si třídní učitel se svými žáky domluví. Pokud dojde k předání vysvědčení v prostorách školy, musí žák, který doposud neodevzdal Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, toto vyplněné prohlášení přinést s sebou do školy (když tak neučiní, budou si muset jeho vysvědčení vyzvednout jeho zákonní zástupci v kanceláři školy od 1. 7. 2020). Prohlášení je ke stažení ZDE. Pokud se bude vysvědčení předávat mimo školu, toto prohlášení nosit žák nemusí. O tomto místě bude informován i zákonný zástupce žáka dostatečně dopředu.

 • Aby mohl žák obdržet vysvědčení k 30. červnu 2020, musí mít splněny veškeré náležitosti související s ukončeným školním rokem - vyrovnané veškeré závazky ke škole (finanční závazky, vrácené knihy do školní knihovny apod.)

 • V den vydávání vysvědčení (30. 6. 2020) se kompletně ruší dopolední i odpolední skupiny žáků. Žáci po rozdání vysvědčení odcházejí buď domů nebo na oběd do školní jídelny.

 • Oběd v tento den (pouze 30. června  2020) je možné poskytnout všem zájemcům, kteří si oběd předem přihlásí, a to již tradičním způsobem (výdej obědů ve školní jídelně na talíř dle hygienických pravidel) od 9:30 - 11:00 h.

Děkujeme žákům i rodičům za úspěšně zvládnuté období distančního vzdělávání.

Rychlé odkazy