Úvodní strana Aktuality Paměťové instituce 6. B a 8. B 2018

Paměťové instituce 6. B a 8. B 2018

Návštěva betlému v Hlinsku a památníku Ležáky 

V pondělí 5. listopadu se třídy 6. B a 8. B vydaly na poznávací výlet. Nejdříve navštívily betlém v Hlisku, kde měli šesťáci program plný vyprávění, který byl věnován základním žánrům lidové slovesnosti, vymezení jejich postavení v rámci národní kultury a zamyšlení nad jejich významem dříve a dnes. Na konkrétních ukázkách si žáci přiblížili základní charakteristiku pohádek, pověstí a pověrečných povídek. Zmíněny byli i známí sběratelé lidové slovesnosti (Karel Jaromír Erben, Božena Němcová a další). Žáci osmé třídy se seznámili s tradičními stavebními technikami našich předků v oblasti Českomoravské vrchoviny. Poznali, jak staří mistři – tesaři, šindeláři, doškaři – dovedně využívali materiál, který jim poskytovala okolní příroda, i to, jak s jednoduchými pomůckami dokázali postavit funkční a přitom krásné stavení. 

Následně se autobusem přesunuly do Ležáků, kde se žáci seznámili s osudy tří dětí, jejichž životy významně ovlivnila druhá světová válka a holocaust. Během projektu si prohloubili své dějinné vědomosti a vytvořili si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy a vstupu do role se dále seznámili například s osudem ležáckého chlapce, lidické dívky a židovského chlapce. 

Fotogalerie

<< Pozvánka na jarmark v České spořitelně

Paměťové instituce 8.A,C - 2018 >>

Rychlé odkazy