Úvodní strana Aktuality Pozdrav do roku 2022, informace k testování od 3. 1. 2022.

Pozdrav do roku 2022, informace k testování od 3. 1. 2022.

Dovolte mi, 

pozdravit Vás všechny v novém roce 2022. 
 
Přeji nám všem, aby tento rok 2022 byl rokem co do omezení co nejméně zatěžující. Rokem, kdy se budeme moci setkávat v co největší míře ve škole, při školních akcích a kurzech, které škola i přes veškerá nařízení pro své žáky stále připravuje a do poslední chvíle vždy počítá s jejich realizací. 
Přeji všem pevné zdraví, štěstí a chuť poznávat nové věci prostřednictvím pestré výuky. 
Žákům 7. ročníků a jejich učitelům, kteří nyní odjíždějí na lyžařské výcviky do Skicentra v Říčkách v Orlických horách, přeji dostatek sněhu na lyžařskou výuku a další radovánky s kurzem spojené.
 
Nyní mi dovolte sdělit Vám nové informace k testování platné od 3. 1. 2022. 
Testování žáků:
  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu (nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci),  
  • od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí,  
  • žáci, kteří navštěvují ranní družinu, musí mít po celou dobu ochranu dýchacích cest a testují se ve třídě společně se spolužáky 1. vyučovací hodinu,
  • všichni žáci před testováním musí mít od vstupu do školy ochranu dýchacích cest až po ukončení testování,
  • povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáka, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem,  
  • postup v případě pozitivního výsledku Ag testu žáka je neměnný (žák je umístěn do karanténní místnosti školy, vyučující nahlásí jméno žáka v kanceláři),
  • pozitivní výsledek žáka při pondělním testování – pozitivní dítě se již nezúčastní výuky, ostatní žáci ve škole zůstávají, 
  • pozitivní výsledek žáka při čtvrtečním testování – nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.  
Info také na letáku pro rodiče a žáky zde

Vedení školy

<< Lyžařský výcvik 7. A 2022

PF 2022 ZŠ Bratří Čapků >>

Rychlé odkazy