Úvodní strana Aktuality Prázdninová družina 2020 - pozvánka

Prázdninová družina 2020 - pozvánka

Družina o prázdninách

Prázdninová družina 2020


Vážení rodiče, 

v této nelehké době Vám oznamujeme, že v období prázdnin otevíráme školní družinu pro 5 - 15 dětí naši základní školy (1. - 5. ročník). Toto rozhodnutí se během letních prázdnin může změnit, pokud by došlo k mimořádnému opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19. O změnách Vás budeme informovat.

Rozhodli jsme se o využití dvou termínů, kdy již naše školní jídelna připravuje školní obědy a žáci je mají možnost čerpat za snížené stravné. 

Program prázdninové školní družiny bude jistou formu příměstského tábora. 

Dozor:

Zodpovědnost za dětmi převezmou učitelé, vychovatelé, případně pedagogičtí asistenti školy. Vždy v každý termínu, budou děti pod dohledem dvou pedagogických zaměstnanců školy.

V případě vážného porušení vnitřního řádu ŠD, bude žák z Prázdninové družiny vyloučen.

Cena:

Poplatek za prázdninovou školní družinu činí 1000 Kč/5 dnů. 

Protože si myslíme, že bude o družinu větší zájem, než dokážeme uspokojit, rozhodli jsme se vybrat od rodičů (zákonných zástupců) přihlášených žáků zálohu v plné výši do 19. 6. 2020. Pokud dítě do družiny nenastoupí z jiných než vážných zdravotních důvodů, záloha propadá. Stejně tak nebude poplatek vrácen za zkrácený počet absolvovaných dní prázdninové družiny. Zvolili jsme opatření, které eliminuje pouze přihlášení žáků bez nástupu do Prázdninové družiny.

Strava:

Obědy si rodiče objednají a uhradí přes objednávkový systém naši školní jídelny stejně tak, jako by si objednávali běžný oběd.

Svačinu a vše ostatní týkající se stravy dětem, si zajistí sám rodič. Škola je nebude zajišťovat.

Pitný režim bude po celou dobu ať ve škole nebo mimo školu zajištěn školou.

Termíny:

  1. I. termín 10. 8. – 14. 8. 2020, od 8:00 - 16:00 hodin

  2. II. termín 17. 8. – 21. 8. 2020, od 8:00 - 16:00 hodin

Program bude přizpůsoben počasí

  • Mokrá varianta

  • Suchá varianta


Vyplněný zápisní lístek rodiče vhodí nejpozději do  19. 6. 2020 do schránky u vchodových dveří školy nebo zašlou podepsaný a oskenovaný na emailovou adresu: skola@zsbcuo.cz.


Platba bezhotovostně na účet: 5037611/0100

v.s.: rodné číslo bez lomítka z důvodu identifikace platby 

specifický symbol: 600 

Zpráva pro příjemce: Prázdninová družina + jméno a příjmení   


Zápisní lístky ke stažení:

Zápisní lístek.doc

Zápisní lístek.pdf

<< Prominutí úplaty za školní družinu

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY >>

Rychlé odkazy