Úvodní strana Aktuality Prezenční výuka od středy 18. 11. 2020

Prezenční výuka od středy 18. 11. 2020

1. a 2. třídy se vracejí do školy

Od středy 18. listopadu 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka spojená s osobní přítomnosti žáků 1. a 2. tříd ZŠ. K prvňáčkům a druháčkům se navíc na naší škole připojí i žáci 3.A a 3.E (ze spojených tříd 1.A+2.A+3.A a 1.E+2.E+3.E), kteří mají z důvodu spoje prezenční výuku umožněnu.


Všechny tyto třídy se budou učit podle standardního rozvrhu (jen s menšími změnami z důvodu nařízeného nepotkávání se ve školní jídelně). Protože je ale nadále zakázán zpěv a sportovní činnosti, bude v hodinách Hv a Tv zařazena alternativní vzdělávací činnost (se zaměřením na hlavní předměty).


Žáci navštěvující školní družinu budou i odpoledne ve ŠD zachovávat homogenitu svých tříd (skupin) z dopoledního vyučování. Zájemci o ranní družinu (jejich rodiče) musí svůj zájem s předstihem nahlásit “svým” vychovatelkám školní družiny.


Všem výše uvedeným žákům, kteří v minulosti odebírali obědy ve školní jídelně, budou od středy 18. 11. obědy automaticky přihlášeny, pokud by někdo z nich obědy nechtěl odebírat, musí si je tedy odhlásit. Žáci při prezenční výuce se budou klasicky stravovat v jídelně (obědy budou tedy dostávat “na talíř”). 


Stravující se žáci z ostatních tříd, kteří zůstávají na distanční výuce, si budou moci nadále vyzvedávat balené obědy. Vyzvedávat si je budou tentokrát u zadního vchodu u kuchyně (u zásobovací rampy) opět v nezměněné době od 11:05 do 13:15 hodin.

 

Budou umožněny i individuální konzultace žáků 3. až 9. ročníků. Tomu ale vždy musí předcházet domluva s příslušným pedagogickým pracovníkem (učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelky ŠD, speciální pedagog nebo školní psycholog). 
Vedení školy

<< Výuka od 30. 11. 2020

Zajištění nezbytné péče o děti od 14. 10. 2020 >>

Rychlé odkazy