Úvodní strana Aktuality Přijatí žáci do prvních tříd

Přijatí žáci do prvních tříd

Přijatí žáci do všech pěti prvních tříd ve školním roce 2021/22

Vážení rodiče, 

zápis do 1. tříd proběhl opět dle mimořádných opatření bez osobní přítomnosti a bez dětí. Nově letos s Tajným přáním prvňáčka. Jsme rádi, že přijetím 71 žáků (+ 15 odkladů povinné školní docházky) můžeme otevřít opět pět prvních tříd (2x trojspoj s programem Začít spolu a 3x běžné první třídy).  


Pod zaslaným přiděleným registračním číslem vašeho dítěte ZSBCUO /___/2021/RE si můžete ověřit jeho přijetí k základnímu vzdělávání buď na hlavních dveřích školy nebo na přiloženém dokumentu níže. 


Současně s registračním číslem vašeho dítěte Vám byl zaslán i Zápisní lístek do školní družiny. V případě zájmu o ŠD, prosíme, o jeho vrácení do pátku 7. 5. 2021  buď vyplněného vhozením do poštovní schránky u vchodu do školy nebo zasláním scanu nebo fotografii vyplněného Zápisového lístku na e-mail skola@zsbcuo.cz


Originál Zápisového lístku ŠD, které nebyly předány škole, doneste, prosím, na první schůzku rodičů, která se uskuteční s budoucími třídními učitelkami 1. tříd ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 16 h. 


Upozorňujeme rodiče, že při vstupu do školy je zapotřebí v rámci hygienických opatření dodržet ochranu horních dýchacích cest (respirátor nebo nano rouška).  


Seznam přijatých žáků do prvních tříd 2021/22

Děkujeme

<< Jarní bazar knih

Výuka od 3. 5. 2021 >>

Rychlé odkazy