Úvodní strana Výuka Rj - Ruský jazyk Proč si vybrat ruskýjazyk

Proč si vybrat ruskýjazyk

Proč si vybrat ke studiu na ZŠ ruský jazyk?

 • ruštinou dnes mluví 150 milionů lidí
 • Rusko je největší zemí světa - je zde mnoho sportovních i obchodních příležitostí
 • ruština je stejně jako čeština slovanský jazyk - ruská výslovnost je podobná s českou a proto je její osvojení pro žáky jednodušší a je pro ně i snazší porozumění slyšenému či čtenému textu
 • žáci mohou využít i pomoci od rodičů - většina se ruštinu dříve učila
 • ruská mluvnice má velmi podobnou stavbu s češtinou a její pochopení obvykle nečiní žákům potíže
 • ruština patří mezi 7 nejpoužívanějších jazyků v EU
 • OSN uznává 5 světových jazyků a ruština mezi ně patří
 • ruština je nejrozšířenějším slovanským jazykem
 • osvojení ruštiny snižuje jazykové bariéry a umožňuje poznat život a tradice největší země na světě - Ruska
 • při výuce je kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností a na porovnávání českého a ruského jazyka - pro mnoho shodných rysů obou jazyků mají žáci dostatek možností porozumět rusky vedeným rozhovorům
 • znalost cizího jazyka přispívá ke zvýšení mobility v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění
 • znalost cizího jazyka také přispívá k chápání způsobu života lidí v jiných zemích a spolu s jazykem zároveň objevujeme aspekty spojené s kulturou a tradicemi příslušné země
 • naši nejlepší hokejisté a fotbalisté působí v ruských klubech a potřebují se rusky domluvit
 • znalost cizího jazyka je dnes základním předpokladem k získání kvalitního zaměstnání např. ve státní správě, v obl. cestovního ruchu, obchodu, tlumočnictví, podnikání a služeb, sportu …
 • znalost cizího jazyka je dnes stejně perspektivní, jako znalost počítačové techniky a je ještě aktuálnější s otevřením možností pracovních příležitostí v zahraničí
 • se znalostí cizího jazyka člověk rychleji zpracovává informace a dokáže je lépe využít
 • s expanzí našich firem směrem na východ od nás je stále žádanější znalost ruštiny , protože je potřebná při obchodování na ruských trzích

Rychlé odkazy