Úvodní strana Pro rodiče a žáky Rozmístění učeben 2019/120

Rozmístění učeben 2019/20

1. stupeň

Třída Třída Třída Třída   Třída Třída
1.B (Jš) 4.B (Ju) 5.B (Ur) 3.A (Hr)   1.C (Bo) 2.B (Hn)
chodba 2. podlaží
Spojovací chodba 2. podlaží mezi 1. a 2. stupněm - třída 3.A (Os), učebna výtvarné výchovy pro 2. stupeň a Relaxační koutek; v přízemí v prostorách dílen třída 1. A

Třída Třída Třída   Třída Třída
5.A (Jc) 4.C (Mš) 3.C (Au)   2.D(Rů) 3.B (Vc)
chodba 1. podlaží

2. stupeň

8. B (Lm) Světlá počítačová učebna Tmavá počítačová učebna Zeměpis
chodba 4. podlaží
Cvičná kuchyně Hudebna    

9.A (Mi) 6.C (Eš) 9.C (Jn) 8.A (Ca)
chodba 3. podlaží
  Chemie + 7.C (Rů)    

1.D(Kil) Jazyková učebna + ČČK Jazyková učebna 2.C (Sk)
chodba 2. podlaží
  Fyzika + 6. A (To)    

6.B (Kč) 7.A (Kr) 7.B (Sem) 9.B (Jt)
chodba 1. podlaží
  Biologie    

Ve spojovací chodbě mezi 1. a 2. stupněm se dále nacházejí učebna 4.A (Os), učebna výtvarné výchovy pro 2. stupeň a Relaxační koutek, učebna 1.+2.A (Še) je v přízemí v prostorách u školních dílen.

Rychlé odkazy