Školní psycholog

Mgr. Barbora Vašková

tel: 734798205 

e-mail:  psycholog@zsbcuo.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek od 7:00 - 15.30 hodin


Náplň školního psychologa


Využít služeb školního psychologa mohou žáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci. Školní psycholog poskytuje poradenské a konzultační služby v oblasti výchovy a vzdělávání. Dále nabízí péči o žáky s osobními či rodinnými problémy. Práce psychologa na škole zahrnuje realizaci psychodiagnostiky, krizové intervence a primární prevence sociálně patologických jevů. Spolupracuje při prevenci školní neúspěšnosti a pomáhá s podporou integrace a inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo sociálním znevýhodněním. Součástí působení psychologa na škole je zjišťování sociálního klimatu ve třídě, tvorba specializovaných programů pro třídní kolektivy a jiná metodologická či vzdělávací činnost. Školní psycholog koordinuje poradenské služby i mimo školu, spolupracuje s dalšími poradenskými zařízeními, zejména s pedagogickopsychologickými poradnami. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.

Rychlé odkazy