Speciální pedagog

Speciální pedagog: PaedDr. Yveta Chmelíková

(relaxační koutek ve 2. podlaží pavilonu 2. stupně)

Tel. :  730578894

E-mail: chmelikova.yveta@zsbcuo.cz

Konzultace dle telefonické domluvy.


Náplň práce školního speciálního pedagoga (ŠSP)

ŠSP koordinuje poskytování poradenských služeb na škole. Úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ). Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) a zařazení do vhodného preventivního, zejména stimulačního nebo intervenčního programu.  Poskytuje individuální konzultace učitelům a rodičům ohledně doporučení ŠPZ a podpůrných opatření. Spolupracuje s výchovnými poradci a učiteli na vypracování, kontrole a evidenci školních vzdělávacích programů, plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů a další dokumentace týkající se žáků se SVP.  Se souhlasem rodičů provádí speciálně pedagogickou diagnostiku, zejména při výukových problémech žáků. Realizuje dlouhodobé i krátkodobé individuální  i skupinové  reedukace a pedagogické intervence, koordinuje poskytování pedagogických intervencí. Koordinuje realizaci podpůrných opatření a poskytuje metodické vedení učitelům, asistentům pedagoga a dalším pedagogickým pracovníkům v oblasti SVP a podpůrných opatření. 


Více o relaxačním koutku naleznete na odkaze  >>>

Rychlé odkazy