Učitelé třídy 7. A (2021/2022)

Český jazyk - Petra Mihulková, Lucie Zuntová

Anglický jazyk -  Jana Semirádová, Veronika Soušková

Občanská výchova - Lucie Zuntová

Dějepis - Lamplot Martin

Matematika - Suchomelová Marta, Pražáková Pavla

Přírodopis - Alena Jirásková

Zeměpis - Marek Zastoupil

Fyzika - Pavla Pražáková

Hudební výchova - Lenka Hauptová

Výtvarná výchova - Zuzana Kučerová

Čsp - David Mašín

Informatika - Kateřina Kapounová

Tělesná výchova - Jan Jetmar 

Osobnostně-sociální výchova - Jan Jetmar

Ruský jazyk - Jan Jetmar

Španělský jazyk - Gabriela Cachová

Francouzský jazyk - Veronika Soušková

Rychlé odkazy