Výtvarný kroužek

Název kroužku: Výtvarný kroužek Růžička

Jméno vedoucího kroužku: Mgr. Petra Růžičková

Pro koho je kroužek určen: pro žáky 1.stupně

Ceny za kroužek v roce 09-12/2020 a 01-06/2021: 1700Kč

Maximální počet žáků v kroužku: 25

Datum zahájení kroužku ve školním roce 2020/2021: Září

Datum předpokládaného ukončení kroužku 2020/2021: Červen

Kdy a kde kroužek probíhá: úterý 13:30-15:30hod., třída 3.D, Plenér

Pomůcky (potřeby) na kroužek: výtvarný kufr - lze použít ze své kmenové třídy

Charakteristika kroužku: Rozvoj výtvarného cítění, fantazie, tvořivosti všemi výtvarnými technikami


Aktuality

Fotogalerie

Rychlé odkazy