Úvodní strana Aktuality Výuka od 3. 5. 2021

Výuka od 3. 5. 2021

Výuka od 3. 5. 2021 (čtyřtýdenní cyklus)

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků, milí žáci,

 ve čtvrtek 29. dubna cca o půl čtvrté odpoledne jsme se (asi podobně jako Vy) ze sdělovacích prostředků dozvěděli, že od pondělí 3. května nastupuje na tzv. rotační výuku také 2. stupeň ZŠ i v Pardubickém kraji (který do té doby nebyl ani mezi třemi původně oznámenými ani mezi dvěma dalšími zvažovanými kraji).

Od tohoto data by tedy měla střídat týdny s prezenční a distanční výukou celá škola. 

Připravili jsme tedy rozpis pro střídání jednotlivých tříd. Bylo ovšem zapotřebí nějak vyřešit i skutečnost, že jako škola u některých předmětů realizujeme výuku ve dvoutýdenních cyklech (že se tedy normálně některé předměty vyučují pouze v sudých, resp. pouze v lichých týdnech). Tím by logicky ovšem docházelo k tomu, že část tříd by měla na prezenční výuce určitý předmět stále a naopak druhá část by jej na prezenční výuce neměla vůbec.

Od 3. května 2021 nebudeme tedy (až do odvolání) nadále učit ve dvoutýdenních cyklech, ale opět v cyklech čtyřtýdenních (kdy se rozvrh pro celou školu nebude v označení sudosti, resp. lichosti týdne řídit kalendářem, ale bude mít postupně označení S - L - L - S týden, na které naváže, pokud to bude potřeba, další stejný čtyřtýdenní cyklus v nezměněné podobě). 

Třídy obou stupňů, které se pravidelně budou střídat po týdnech, jsme rozdělili do dvou skupin - mladších ročníků (obě celé třídy s programem “Začít spolu”: 1.+2.+3.A i E, 1. a 2. třídy, 6. a 7. třídy = 14 tříd) a starších ročníků (3., 4. a 5. třídy, 8. a 9. třídy = 14 tříd), které budou vyučovat následovně:


3. - 7. 5. mladší ve škole starší doma (DV) S

10. - 14. 5. mladší doma (DV) starší ve škole L

17. - 21. 5. mladší ve škole starší doma (DV) L

24. - 28. 5. mladší doma (DV) starší ve škole S

31. 5. - 4. 6. mladší ve škole starší doma (DV) S

7. - 11. 6. mladší doma (DV) starší ve škole L

14. - 18. 6. mladší ve škole starší doma (DV) L

21. - 25. 6. mladší doma (DV) starší ve škole S


Toto rozdělení má 2 důvody - zajistí stejný počet tříd ve škole i doma a zároveň zohledňuje i tu skutečnost, že v příštím týdnu (3. - 7. 5.) by prezenční výuka byla do značné míry narušena účastí deváťáků i páťáků na přijímacích zkouškách na střední školy.


Školní jídelna - všem žákům, kteří v jednotlivé týdny nastoupí na prezenční výuku budou automaticky přihlášeny obědy ve ŠJ. Kdo o obědy nebude mít zájem, nechť si je odhlásí. 


Jakmile budeme vědět více (doufáme, že obdržíme i nějaké oficiální pokyny), naleznete v aktualitách na stránkách školy další informace.

Vedení školy


<< Přijatí žáci do prvních tříd

Čarodějnický rej ve 3.C >>

Rychlé odkazy