Úvodní strana Aktuality Výuka od 4. ledna 2021

Výuka od 4. ledna 2021

Aktuálně

Vážení rodiče, milí žáci,

od  pondělí 4. ledna 2021 v souvislosti s aktuálně platným 5. stupněm systému PES  přechází základní školy na režim, kdy se většina tříd bude opět povinně vzdělávat distanční formou. Prezenční výuka spojená s osobní přítomnosti žáků se bude týkat jen 1. a 2. tříd ZŠ, k nimž se navíc na naší škole opět připojí i žáci 3.A a 3.E (ze spojených tříd 1.A+2.A+3.A a 1.E+2.E+3.E), kteří mají z důvodu spoje prezenční výuku umožněnu.

Všechny tyto třídy na prezenční výuce se budou učit podle standardního rozvrhu (jen s menšími změnami z důvodu nařízeného nepotkávání se ve školní jídelně). Protože je ale nadále zakázán zpěv a sportovní činnosti, bude v hodinách Hv a Tv zařazena alternativní vzdělávací činnost (se zaměřením na hlavní předměty).

Žáci navštěvující školní družinu budou i odpoledne ve ŠD zachovávat homogenitu svých tříd (skupin) z dopoledního vyučování. Zájemci o ranní družinu (jejich rodiče) musí svůj zájem s předstihem nahlásit “svým” vychovatelkám školní družiny.

Všem výše uvedeným žákům na prezenční výuce, kteří v minulosti odebírali obědy ve školní jídelně, budou od pondělí 4. 1. obědy automaticky přihlášeny, pokud by někdo z nich obědy nechtěl odebírat, musí si je tedy odhlásit. Žáci při prezenční výuce se budou klasicky stravovat v jídelně (obědy budou tedy dostávat “na talíř”). 

Stravující se žáci z ostatních tříd, kteří zůstávají na distanční výuce, si budou moci (pokud si je přihlásí) nadále vyzvedávat balené obědy (za sníženou cenu, s příplatkem 10,- Kč/oběd za balné). Vyzvedávat si je budou u zadního vchodu u kuchyně (u zásobovací rampy) v nezměněné době od 11:05 do 13:15 hodin.

Pro žáky na distanční výuce bude připraven rozpis hodin povinné on-line výuky na stránkách školy v sekci Distanční výuka. Aktuální rozpis pro celý následující lichý týden od 4. do 8. ledna 2021 bude k dispozici v neděli 3. 1. nejpozději cca od 20:00 hodin.

Budou umožněny i individuální konzultace žáků 3. až 9. ročníků. Tomu ale vždy musí předcházet domluva s příslušným pedagogickým pracovníkem (učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelky ŠD, speciální pedagog nebo školní psycholog). 

Naše škola bude i nadále zajišťovat péči o žáky 3. a 4. tříd, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných institucí (podrobněji viz aktualita z 29. 12. 2020 na www stránkách školy).

                                                                                                                                  Vedení školy

<< Velká knižní online únikovka

ZAJIŠTĚNÍ NEZBYTNÉ PÉČE O DĚTI 3. a 4. TŘÍD OD 4. 1. 2021 >>

Rychlé odkazy