Vzdělávací dny

Vzdělávací dny - příměstský 4-denní tábor financovaný AŠSK (Asociací školních sportovních klubů)

Vážení rodiče a žáci, 
naše škola ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (dále jen AŠSK) Vám nabízí akci s názvem Vzdělávací dny - 4-denní srpnový příměstský tábor. Vzdělávací dny jsou určeny pro žáky 5. - 9. ročníků. Přihlášení žáci vytvoří dvě skupiny s max. počtem 15 žáků/skupinu. Vzdělávací dny proběhnou ve dvou srpnových termínech.
Termín A: 10. - 13. 8. 2020 - 8:00 - 16:00
Termín B: 17. -  20. 8. 2020 - 8:00 - 16:00
V rámci grantu AŠSK bude tato akce pro přihlášené žáky zdarma. Žákům bude dále hrazena strava a aktivity daného výukového dne do určité výše. 
Aby nedošlo k blokaci místa a následneho nenastoupení žáka na Vzdělávací dny, bude od zákonného zástupce spolu s Přihláškou a dalšími potřebnými dokumenty (Prohlášení zákonného zástupce, GDPR dítětevybrána vratná záloha 1000 Kč, která bude po absolvování ihned zákonným zástupcům vrácena zpět.
V případě absence žáka na Výukovém dni (dnech) z jiného důvodu než onemocnění - potvrzeno od lékaře, propadá záloha v plné výši.
Přihlášky, dokumenty  a vratnou zálohu odevzdávejte v kanceláři školy.

Pro více informací o programu kontaktujte pana učitele Jetmara (jetmar.jan@zsbcuo.cz)

Dokumenty ke stažení:

GDPR dítěte

Přihláška účastníka

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Rychlé odkazy