Úvodní strana Aktuality Žádost o ošetřovné od 14. 10. 2020

Žádost o ošetřovné od 14. 10. 2020

Informace pro rodiče

Žádost o ošetřovné od 14. 10. 2020

V návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, připravila Česká správa sociálního
zabezpečení nové formuláře žádostí o dávku. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o
● dítě mladší 10 let,
● nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
● osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
● děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti,
pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).

Výše ošetřovného činí 70 % denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč denně.

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to je nahrazeno novým formulářem (více informací zde).

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. 2020 došlo k souběhu několika typů dnů – státní
svátek, víkend, prázdniny, atd. V tomto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády

28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek

29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou (Rodič ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny kdy pečoval, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoliv jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma).

31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend
Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření,
nejdéle však do 30. 6. 2021.

<< Projekt HOBIT

Dny boje proti koronaviru 26. 10. a 27. 10. 2020 budou volné >>

Rychlé odkazy