Úvodní strana Aktuality ZAJIŠTĚNÍ NEZBYTNÉ PÉČE O DĚTI 3. a 4. TŘÍD OD 4. 1. 2021

ZAJIŠTĚNÍ NEZBYTNÉ PÉČE O DĚTI 3. a 4. TŘÍD OD 4. 1. 2021

Naše škola byla vybrána pro zajištění nezbytné péče o děti (žáky ZŠ) 3. a 4. tříd


Naše škola byla vybrána pro zajištění nezbytné péče o děti (žáky ZŠ) 3. a 4. tříd, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

− bezpečnostních sborů; 

− obecní policie; 

− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví; 

− příslušníci ozbrojených sil;

− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 

− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 

− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; 

− Úřadu práce České republiky; 

− České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení; 

− Finanční správy České republiky; 

− Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců; 

− Školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy; 

− Zařízení školního stravování 

− České pošty, s.p. 

− Pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy; 

− Pedagogickými nebo nepedagogickými určené školy nebo školského zařízení; 

 a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.


Tato péče bude poskytována od pondělí 4. ledna 2021, vždy od 6:00 do 16:30.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: skola@zsbcuo.cz.

Nezbytným předpokladem pro zařazení dítěte do Dětské skupiny je vyplnění Čestného prohlášení i dalších náležitostí a předání kompletně vyplněného dokumentu před vlastním nástupem dítěte do školy.

Dokument Čestné prohlášení k zařazení dítěte do Dětské skupiny je ke stažení na stránkách naší školy v sekci Pro rodiče a žáky - Dokumenty ke stažení. Všem zájemcům doporučujeme tento dokument vyplnit již před příchodem do školy.


<< Výuka od 4. ledna 2021

PF 2021 >>

Rychlé odkazy