Úvodní strana Aktuality Zajištění nezbytné péče o děti od 14. 10. 2020

Zajištění nezbytné péče o děti od 14. 10. 2020

Aktuálně

Naše škola byla vybrána pro zajištění nezbytné péče o děti (žáky ZŠ) ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

− bezpečnostních sborů; 
− obecní policie; 
− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví; 
− příslušníci ozbrojených sil;
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; 
− Úřadu práce České republiky; 
− České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení; 
− Finanční správy České republiky; 
− Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců; 
− Školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy; 
− Zařízení školního stravování 
− České pošty, s.p. 
− Pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy; 
− Pedagogickými nebo nepedagogickými určené školy nebo školského zařízení; 

, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.


Tato péče bude poskytována od středy 14. října 2020, vždy od 6:00 do 16:30.

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 736772448.

Nezbytným předpokladem pro zařazení dítěte do Dětské skupiny je vyplnění Čestného prohlášení i dalších náležitostí a předání kompletně vyplněného dokumentu před vlastním nástupem dítěte do školy.

Dokument Čestné prohlášení k zařazení dítěte do Dětské skupiny je ke stažení na stránkách naší školy v sekci Pro rodiče a žáky - Dokumenty ke stažení. Všem zájemcům doporučujeme tento dokument vyplnit již před příchodem do školy.


<< Prezenční výuka od středy 18. 11. 2020

Online konzultace pro rodiče >>

Rychlé odkazy