Úvodní strana Aktuality Archiv aktualit 2019/2020 Zajištění nezbytné péče o děti

Zajištění nezbytné péče o děti

Aktuálně

Naše škola byla vybrána pro zajištění nezbytné péče o děti (žáky ZŠ) ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Tato péče bude poskytována od středy 18. března 2020.

Nezbytným předpokladem pro zařazení dítěte do Dětské skupiny je vyplnění Čestného prohlášení i dalších náležitostí a předání kompletně vyplněného dokumentu před vlastním nástupem dítěte do školy.

Dokument Čestné prohlášení k zařazení dítěte do Dětské skupiny je ke stažení na stránkách naší školy v sekci Pro rodiče a žáky - Dokumenty ke stažení. Všem zájemcům doporučujeme tento dokument vyplnit již před příchodem do školy.
                                                                                                       Vedení školy

Rychlé odkazy