Úvodní strana Pro rodiče a žáky Žákovský parlament

Žákovský parlament

Dětský školní parlament 

O parlamentu

Pomocí dětského školního parlamentu mohou žáci (prostředníctvím zástupců, které si zvolili) přednášet řediteli (vedení školy) návrhy a nápady na zlepšení školy, stížnosti, nebo se mohou zapojit do jejího vylepšování.

Parlament byl na naší škole založen ve školním roce 2004/2005 (funguje jíž deset let). Od té doby se mu podařilo prosadit spoustu věcí. Například jako škola pořádáme různé sbírky (viz níže), nebo byl otevřen školní kiosek, kam můžeme chodit o přestávkách nakupovat. Při vzniku parlamentu také vznikl nový školní řád, na jehož tvorbě se podíleli právě členové parlamentu.


 

Školní rok 2018/2019

Informace ze Záchranné stanice Pasíčka od žáků devátých ročníků.

Ve dnech 27. - 31. 5. 2019 se třídy 9. A a 9. B zúčastnily Ekologicko - branného kurzu (EKOBRK). Jednou z mnoha prožitých akcí  na tomto kurzu byla i návštěva Záchranné stanice Pasíčka ve Zderazu, kde se shromažďují zraněná a nemocná zvířata. Již po dlouhá léta bývá zvykem, že naši deváťáci v této stanici za peníze vybrané od ostatních žáků koupí vybraným živočichům potravu na celý rok. Po bouřlivé debatě se nakonec obě třídy rozhodli adoptovat lišku, veverku a výra.
Za vybranou částku 6897,- Kč našim žákům děkujeme!Školní rok 2017/2018

Jako každoročně jsme se podíleli na charitativní činnosti, v rámci školního roku 2017/18 vybrali žáci naší školy částku 2600,- Kč, která byla poskytnuta na fond Sidus, který pomáhá při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.


Projekt MAP - Žáci naší školy spolupracují na vytvoření regionální učebnice o našem regionu. Učebnice se zaměřuje se na regiony Ústecko a Česko-třebovsko.

V březnu se zástupci školního parlamentu vydali do Prahy na návštěva senátu ČR a Pražského hradu. Nejprve jsme navštívili senát ČR, kde jsme si prohlédli nejen jednací prostory, ale setkali jsme se i se senátorem Petrem Šilarem (zástupce našeho regionu), kterému jsme při besedě mohli pokládat libovolné dotazy. Poté jsme navštívili Pražský hrad, kde jsme si prohlédli katedrálu sv. Víta.Školní rok 2016/2017 

V tomto školním roce jsme přispěli 2500 Kč do Fondu SIDUS8900 Kč jsme předali Záchranné stanici Pasíčka. Zde žáci devátých tříd adoptovali veverku, psíka mývalovitého a dvě veverky.

P O M Á H Á M E

      Žáci naší školy přispívají na Fond Sidus a záchranu volně žijících živočichů Pasíčka.

Záchranná stanice Pasíčka

     Tento příspěvek je určen na veterinární péči, potravu, údržbu voliér,….nemocných zvířat. Od roku 2007 jsme přispěli 74 500 Kč

Fond Sidus

    Tyto prostředky jsou určeny k nákupu vybavení zdravotnických zařízení, které slouží ke zlepšení života dětí s onkologickým onemocněním a dětí v předtransplantační  a potransplantační léčbě. Od roku 2007 jsme přispěli 23600 Kč

Rychlé odkazy