Úvodní strana Aktuality Zápis do 1. tříd 2021 bez osobní přítomnosti a bez dětí

Zápis do 1. tříd 2021 bez osobní přítomnosti a bez dětí

s Tajným přáním prvňáčků

Vážení rodiče, zákonní zástupci a naši budoucí prvňáčci,


velmi nás mrzí, že zrovna v letošním roce, kdy byste měli mít možnost poznat naši školu v rámci zápisu do prvních tříd, platí současná mimořádná opatření.

V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 se zápis do prvních tříd uskuteční pouze formou bez osobní přítomností a bez dětí.

Postup, jak dítě přihlásit do ZŠ je následující:

Zákonný zástupce dítěte navštíví webovou aplikaci www.zapisdoprvnitridy.cz, ve které provede přihlášení svého dítěte vyplněním požadovaných informací (platí pro přijetí do 1. třídy i pro případný odklad povinné školní docházky dítěte). 

Dále si zákonný zástupce dítěte může vybrat jednu ze tří možností zápisu svého dítěte, která mu více vyhovuje:

  1. Zákonný zástupce dítěte si stáhne Žádost o přijetí do 1. třídy po zápisu v aplikaci www.zapisdoprvnitridy.cz a žádost opatří elektronickým podpisem (pokud jím disponuje). Elektronicky podepsanou žádost společně s kopií rodného listu zašle na e-mail skola@zsbcuo.cz nebo datovou zprávou do datové schránky školy ID: 2kvmtr6 nejpozději do 30. 4. 2021 do 15.00 hod. Žák je tímto zapsán a více není potřeba. 

  2. Zákonný zástupce dítěte si vytiskne Žádost o přijetí do 1. třídy po zápisu v aplikaci www.zapisdoprvnitridy.cz a vlastnoručně ji podepíše. Podepsanou žádost společně s kopií rodného listu vloží do obálky a tu vhodí do schránky u hlavního vchodu do školy nejpozději do 30. 4. 2021 do 15.00 hod. Žák je tímto zapsán a více není potřeba. 

  3. Osobní návštěvou školy, která je nezbytná pouze v případě, že zákonný zástupce dítěte nemá možnost Žádost o přijetí do 1. třídy vytisknout nebo nemůže vyplnit požadované informace na www.zapisdoprvnitridy.cz. K osobní návštěvě školy je nutné se předem závazně objednat na telefonním čísle 736 772 448 s konkrétním stanovením času (ve středu 28. 4., ve čtvrtek 29. 4. nebo v pátek 30. 4. od 13 do 15.30 hod.).  Telefonickou domluvu je možné realizovat ve všední dny v čase od 7:00 do 14:30 h.    

Žádáme všechny zákonné zástupce žáků, kteří mají soudně upravený vztah ke svému dítěti, aby tuto skutečnost prokazatelně doložili v jedné z výše uvedených možností  1) až 3).

Všem přihlášeným dětem bude na uvedený e-mail zákonného zástupce zasláno registrační číslo, kterým si mohou ověřit přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.  Seznam registračních čísel bude zveřejněn na hlavních dveřích školy a na webu školy od úterý 4. 5. 2021. 

TAJNÉ PŘÁNÍ PRVŇÁČKA

Při zápisech v minulých letech byla zákonným zástupcům při pohovoru dána možnost volby buď společného spolužáka nebo budoucí třídní učitelky. Toto při letošním zápisu oficiálně nebude možné. Pokud by Váš budoucí prvňáček měl však nějaké specifické přání, může ho vyjádřit a škole předat tzv. Tajným přáním prvňáčka. Tajné přání budoucího prvňáčka může mít jakoukoliv formu (obrázek, text – pokud již třeba umí psát, vlastnoruční výrobek – ztvárnění svého kamaráda, učitele nebo jiné potřeby, na které mu záleží, odkaz na nahrané video se vzkazem, případně jsou přijímány  další neotřelé formy vzkazu). Prosíme však rodiče, aby do Tajného přání prvňáčka zasahovali co možná nejméně (je poznat, od koho vzkaz přichází). Toto Tajné přání budoucího prvňáčka se budou snažit vyslyšet všechny paní učitelky, které budou sestavovat nové kolektivy budoucích 1. tříd. Tajné přání bude možné doručit kdykoliv do schránky školy, zaslat elektronicky e-mailem nebo osobně předat škole v pracovní dny od 7.00 do 14.30 hod. do 30. 4. 2021. Už se na Vaše Tajná přání moc těšíme.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Všem zákonným zástupcům dítěte, kteří budou chtít požádat o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 připomínáme, že je zapotřebí kromě zápisu v aplikaci www.zapisdoprvnitridy.cz i osobní návštěva školy. Pro osobní návštěvu školy je nutné se závazně objednat na telefonním čísle  736 772 448 a dostavit se v konkrétním domluveném čase (ve středu 28. 4., ve čtvrtek 29. 4. nebo v pátek 30. 4. od 13 do 15.30 hod.).  Telefonickou domluvu je možné realizovat ve všední dny v čase od 7.00 do 14.30 hod.  Zákonný zástupce dítěte s sebou musí přinést Žádost o odkladu povinné školní docházky, kopii rodného listu a oba dva originály:

  1. Potvrzení od dětského lékaře nebo klinického psychologa

  2. Doporučení poradenského zařízení – PPP nebo SPC

Pokud zákonný zástupce dítěte nebude schopen v době zápisu doložit obě výše uvedená potvrzení (doporučení), bude přerušeno správní řízení a zákonný zástupce bude následně informován o dalším postupu.

Osobní návštěva školy je nutná z důvodu osobního podpisu Žádosti o odkladu povinné školní docházky dítěte. Dohodnutý čas bude důležité dodržet z důvodu zákazu společného shromažďování osob.

Všem zájemcům, kteří mají zájem před zápisem do 1. tříd nahlédnout do prostor školy, bude umožněna individuální prohlídka s průvodcem, kterou je však nutné si termínově dopředu domluvit na tel. čísle 736 772 448.

Věřte, že jsme se pro Vás snažili v této nelehké době najít co nejméně zatěžující řešení. Už nyní se těšíme na Vaše děti – naše budoucí prvňáčky a jejich Tajná přání.

Vedení školy


<< Vítejte u nás!

Dopis budoucím prvňáčkům >>

Rychlé odkazy