Zápis do prvních tříd 2021

Zápis do prvních tříd na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a naši budoucí prvňáčci, 

dovolujeme si Vám oznámit, že zápis do 1. třídy na naší škole se uskuteční  od 28. – 30. dubna 2021 vždy od 13:00 – 15:30 hod. Osobní přítomnost na zápise se bude týkat pouze rodičů, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky dítěte nebo nebudou mít možnost si vytisknout Žádost o přijetí do 1. třídy. 

Webová aplikace www.zapisdoprvnitridy.cz, přes kterou proběhne zápis do 1. tříd na všech školách v Ústí nad Orlicí, bude spuštěna až od 1. dubna 2021. Více informací najdete na našem webu v aktualitách na konci března. 

Všem zákonným zástupcům, kteří budou chtít požádat o odklad povinné školní docházky dítěte pro školní rok 2021/2022 upřesňujeme, že je zapotřebí kromě Žádosti o odklad povinné školní docházky donést Doporučení poradenského zařízení - PPP nebo SPC, Potvrzení od dětského lékaře nebo klinického psychologa a kopii rodného listu. 

Všem zájemcům, kteří mají zájem před zápisem do 1. tříd nahlédnout do prostor školy, bude umožněna individuální prohlídka s průvodcem, kterou je však nutné si termínově dopředu domluvit na tel. čísle 736 772 448.

Děkujeme Vám, za projevený zájem o naší školu a těšíme se na společná setkání s Vašimi nejmenšími - našimi budoucími prvňáčky.

Kolektiv zaměstnanců školy 

Rychlé odkazy